Serdecznie zapraszamy Rodziców

na zebrania w dniu 27 maja o godzinie 16.45.

Wychowawcy klas

Dziś w ramach dnia otwartego zaprosiliśmy w nasze mury szóstoklasistów, stojących obecnie przed wyborem gimnazjum.

        Była ona pierwszą w Europie, a drugą na świecie, po konstytucji amerykańskiej, ustawą zasadniczą.Jej głównymi postanowieniami były: zniesienie liberum veto i wolnej elekcji, wprowadzenie zasady dziedziczności tronu, utworzenie rządu o dużym zakresie władzy, zwanego Strażą Praw, objęcie chłopów opieką prawną i włączenie do tekstu ustawy zasadniczej – ustawy o miastach.

W dniach 22-28 marca 2015 r. uczniowie klas trzecich uczestniczyli w tradycyjnym już w naszej szkole repetytorium przedegzaminacyjnym. Ośrodek Wczasów Dziecięcych w Porąbce stał się dla nich centrum edukacyjnym, ale również rekreacyjnym.

Wojciech Gołas uczeń klasy II b naszego Gimnazjum zdobył IV miejsce w konkursie  Sportowiec Roku w Jaworznie -