W setną rocznicę odzyskania niepodległości nasza szkoła bierze udział w projekcie:
BOHATERON W TWOJEJ SZKOLE.
Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.
Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska ogłosiła 1 października Ogólnopolskim Dniem Tornistra. Jest to akcja edukacyjna MEN, która inauguruje projekt mający na celu zapobieganie  zjawisku noszenia przez uczniów zbyt ciężkich plecaków.
16 października 2018 uczniowie klas 8a, 8b, 3a, 3b wezmą udział w biciu rekordu w resuscytacji krążeniowo - oddechowej.
Już po raz siódmy Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie włączyła się do zainicjowanej przez Prezydenta RP ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. Wydarzenie miało miejsce w Bibliotece Głównej, 8 września 2018 r. o godz. 11.00.