Szczęść Boże!

 

         Jako proboszcz parafii św.Brata Alberta i katecheta w Gimnazjum nr11 zapraszam dzieci i młodzież, rodziców, dyrekcję, nauczycieli i wychowawców  oraz pracowników szkoły na specjalną

Mszę Świętą w naszym kościele

we wtorek pierwszego września 2015 r. o godz. 8.00.

 Będziemy prosić o Boże Błogosławieństwo na kolejny rok pracy,

na trud zdobywania wiedzy i kształtowania charakterów,

na czas budowania naszej komunii z Panem Bogiem i z bliźnimi.

Pomodlimy się także za tych którzy polegli  w obronie Ojczyzny.

 

 

Ks.Mariusz Lizończyk-proboszcz